Kontaktujte obchodní oddělení: +420 226 801 710
  • Česky
  • Angličtina

DNS Amplification Attack

 

 

Tento poměrně rafinovaný způsob útoku využívá k zesílení svého účinku tzv. otevřené resolvery, což jsou DNS servery poskytující své služby nejen uživatelům své vlastní sítě, ale i uživatelům nacházejícím se mimo ni. Útočník z podvržené IP adresy, která je identická s IP adresou oběti, zasílá na tyto DNS servery velké množství poměrně malých dotazů, což má za následek to, že oběť je následně zahlcena množstvím několikanásobně větších odpovědí, které si ve skutečnosti nevyžádala. Vzhledem k rozdílům ve velikosti mezi zasílanými a přijímanými dotazy může útočník bez problémů zahltit rychlejší linku oběti, i když sám má pomalejší linku.

Je Váš web chráněný
proti DDoS útoku?

Zkonzultujte možnosti ochrany proti DDoS útokům s našimi specialisty. Navrhneme to nejvhodnější řešení, které vám přinese mnohem víc.

Je Váš web chráněný
proti DDoS útoku?

Zkonzultujte možnosti ochrany proti DDoS útokům s našimi specialisty. Navrhneme to nejvhodnější řešení, které vám přinese mnohem víc.

system_white