Kontaktujte obchodní oddělení: +420 226 801 710
  • Česky
  • Angličtina

Nuke Attack

 

 

Jedná o poměrně zastaralou formu útoku, který představuje nebezpečí pro počítače pracující na platformě některé ze starších a zranitelnějších verzí operačních systémů.

Nástroje, pomocí kterých lze takový útok realizovat, využívají známých zranitelností těchto systémů. Princip těchto útoků spočívá v tom, že útočník vysílá do cílového počítače roztříštěné nebo poškozené pakety, přičemž obvykle se jedná o pakety typu ICMP. Výsledkem je výrazné zpomalení nebo zastavení kritických systémových procesů, což má za následek zhroucení systému, které je v případě starších verzí operačního systému Windows reprezentováno tzv. „modrou obrazovkou smrti“.

Programy označované jako Nukes jsou na internetu volně dostupné a vzhledem k jejich jednoduchosti je dokáže použít i naprostý začátečník. Po spuštění takového programu stačí jen zadat IP adresu cílového počítače a pak již jen čekat, než se tento počítač zhroutí. To se ovšem stane jen v případě, že je počítač oběti zranitelný vůči chybám, které daný program zneužívá.

Je Váš web chráněný
proti DDoS útoku?

Zkonzultujte možnosti ochrany proti DDoS útokům s našimi specialisty. Navrhneme to nejvhodnější řešení, které vám přinese mnohem víc.

Je Váš web chráněný
proti DDoS útoku?

Zkonzultujte možnosti ochrany proti DDoS útokům s našimi specialisty. Navrhneme to nejvhodnější řešení, které vám přinese mnohem víc.

system_white