Kontaktujte obchodní oddělení: +420 226 801 710
  • Česky
  • Angličtina

Peer-to-Peer Attack

 

 

Tento typ útoků ohrožuje systémy pracující na principu „klient-klient“, kde komunikace neprobíhá prostřednictvím serveru, ale přímo mezi uživateli. Obvykle se jedná o sítě, kde si uživatelé navzájem sdílejí velké množství dat. V současnosti jsou sítě typu Peer-to-Peer prakticky již na ústupu a jsou zpravidla využívány jen k nelegální distribuci obsahu, převážně toho multimediálního. Princip takového útoku spočívá v zneužití chyby klientské aplikace (např. DC++) k přerušení stávajícího spojení a pokusu o připojení k oběti. V případě, že je útok dobře proveden, může být oběť vystavena mnohasettisícovému počtu žádostí o připojení. Tento typ útoku se sice dá poměrně snadno odfiltrovat, při masivním útoku však může i sama filtrace vyústit v pád systému. Útočník přitom nemusí komunikovat přímo s klientem, aby dosáhl svého cíle. Navíc, automatizované procesy, které technologie P2P využívá, umožňují zesílení útoku, a to s bezděčným souhlasem oběti.

Je Váš web chráněný
proti DDoS útoku?

Zkonzultujte možnosti ochrany proti DDoS útokům s našimi specialisty. Navrhneme to nejvhodnější řešení, které vám přinese mnohem víc.

Je Váš web chráněný
proti DDoS útoku?

Zkonzultujte možnosti ochrany proti DDoS útokům s našimi specialisty. Navrhneme to nejvhodnější řešení, které vám přinese mnohem víc.

system_white