Kontaktujte obchodní oddělení: +420 226 801 710
  • Česky
  • Angličtina

Smurf Attack

 

 

Při tzv. „Šmoulím útoku“ zasílá útočník na IP adresu oběti velké množství ICMP paketů, tj. pingů, a to s falešnou zdrojovou IP adresou. Jelikož má většina zařízení v síti ve výchozím nastavení odesílání odpovědi na zdrojovou IP adresu, snaží se automaticky o odpověď. A pokud je v síti velký počet počítačů, které tyto pakety přijímají a reagují na ně, je počítač oběti brzy zaplaven provozem. To může vést k takovému zpomalení služby, že s ní nebude možné pracovat. Princip tohoto útoku je podobný jako u ICMP Flood, ale navíc mu přidává zesílení. Dosahuje toho tím, že místo zaslání pingu přímo na IP adresu oběti posílá ping do sítě, přičemž nastaví zdrojovou IP adresu na IP adresu oběti. Všechny počítače z cílové sítě tak oběti odpoví paketem „ICMP Echo reply“. Čím vyšší počet počítačů v dané síti, tím bude útok škodlivější.

Je Váš web chráněný
proti DDoS útoku?

Zkonzultujte možnosti ochrany proti DDoS útokům s našimi specialisty. Navrhneme to nejvhodnější řešení, které vám přinese mnohem víc.

Je Váš web chráněný
proti DDoS útoku?

Zkonzultujte možnosti ochrany proti DDoS útokům s našimi specialisty. Navrhneme to nejvhodnější řešení, které vám přinese mnohem víc.

system_white