Kontaktujte obchodní oddělení: +420 226 801 710
  • Česky
  • Angličtina

Jak poznat, že jste pod DDoS
útokem

 

 

Mezi typické příznaky DDoS útoku patří především výrazné zpomalení napadené on-line služby, případně nedostupnost webových stránek či některých jejich částí. V některých případech se však může jednat jen o prostý výpadek služby zaviněný buď poruchou hardwaru, nebo nesprávně nakonfigurovaným softwarem na daném serveru.

Základem ochrany proti DDoS útokům je znalost charakteristik běžného datového provozu. Jakékoliv abnormality oproti běžnému provozu jsou varovným signálem, který může upozornit na počínající či již probíhající útok. Čím více toho o typickém provozu víte, tím jednodušší bude odhalit, zda se nacházíte pod DDoS útokem. Monitoring síťového provozu, alespoň v základní podobě, nabízí většina ISP a poskytovatelů hostingových služeb. V případě, že se ocitnete pod DDoS útokem, bude monitoring vykazovat abnormálně vysoký nárůst síťového provozu oproti běžnému provozu.

Pokud máte podezření, že se nacházíte pod DDoS útokem, můžete také využít službu Netstat, která je součástí operačního systému Windows. Po přepnutí do režimu příkazového řádku napište příkaz netstat -an. Pokud je vše v pořádku, zobrazí se vám různé IP adresy připojené na specifické porty. V případě DDoS útoku se zobrazí výpis stejných IP adres připojených do sousedících portů a spojení indikují, že dojde k vypršení časového limitu spojení.

V případě, že je na vás skutečně veden DDoS útok, nemáte času nezbyt a je třeba reagovat co nejrychleji, aby byl dopad útoku na vaši službu co nejmenší. Na základě vašeho požadavku jsme schopni přesměrovat váš datový provoz do masivní infrastruktury našich scrubbing center a útok v relativně krátkém čase neutralizovat. Centrální pracoviště monitoringu a řízení služby FlowGuard pracuje v režimu „24/7“, tj. v nepřetržitém provozu, přičemž dohled vykonávají zkušení specialisté s dlouholetou praxí v oboru.

Je Váš web chráněný
proti DDoS útoku?

Zkonzultujte možnosti ochrany proti DDoS útokům s našimi specialisty. Navrhneme to nejvhodnější řešení, které vám přinese mnohem víc.

Je Váš web chráněný
proti DDoS útoku?

Zkonzultujte možnosti ochrany proti DDoS útokům s našimi specialisty. Navrhneme to nejvhodnější řešení, které vám přinese mnohem víc.

system_white