Kontaktujte obchodní oddělení: +420 226 801 710
  • Česky
  • Angličtina

Ochrání vás robustní
infrastruktura služby
FlowGuard

Bezpečnostní systém služby FlowGuard je založen na síti vzájemně nezávislých bezpečnostních center. Tato centra vzhledem ke své distribuované architektuře zajišťují nejen vyšší odolnost vůči útokům na chráněné cíle, ale také ochranu služby FlowGuard před zahlcením.

V krajním případě, kdy by došlo k zahlcení řídícího centra a ztrátě spojení s jednotlivými scrubbing centry, přebírají automaticky rozhodnutí o přesměrování a filtrování datového toku jednotlivá scrubbing centra, přičemž pracují v zcela autonomním režimu. Jakmile je vzájemné spojení obnoveno, dojde k aktualizaci centrální znalostní databáze a informace získané analýzou proběhlého útoku jsou následně distribuovány do lokálních databází jednotlivých scrubbing center, kde jsou využity při obraně proti budoucím útokům.

Je Váš web chráněný
proti DDoS útoku?

Zkonzultujte možnosti ochrany proti DDoS útokům s našimi specialisty. Navrhneme to nejvhodnější řešení, které vám přinese mnohem víc.

Je Váš web chráněný
proti DDoS útoku?

Zkonzultujte možnosti ochrany proti DDoS útokům s našimi specialisty. Navrhneme to nejvhodnější řešení, které vám přinese mnohem víc.

system_white