Kontaktujte obchodní oddělení: +420 226 801 710
  • Česky
  • Angličtina

Proti DDoS útokům se lze
efektivně bránit

Služba FlowGuard představuje technologicky vyspělé řešení, které poskytuje komplexní ochranu před DDoS útoky. Nasazení služby FlowGuard je vhodné tam, kde by přerušení dostupnosti kritických on-line služeb DDoS útokem způsobilo vysoké finanční ztráty, nebo ohrozilo provoz strategicky významného subjektu. Typickým příkladem jsou např. e-shopy, platební brány či softwarové aplikace poskytované jako služba, nebo síťová infrastruktura úřadů, dodavatelů energií či podobných institucí.

Jednotlivé útoky nejsou zcela identické a liší se způsobem provedení i intenzitou. Každý typ útoku proto vyžaduje speciální přístup a zvláštní opatření. FlowGuard využívá samoučící se mechanismus s prvky umělé inteligence, díky kterému je schopna rychle identifikovat nebezpečný datový tok a který jí zároveň umožňuje rychlou reakci i na zcela nové typy útoků.

Konkrétně lze ochranu proti DDoS útokům rozdělit na dvě části. Na detekci probíhajícího útoku a na mitigaci, tj. očištění datového toku. Služba FlowGuard může pracovat ve dvou režimech, a to v cloudovém, nebo hybridním.

V případě cloudového řešení je veškerý datový provoz trvale přesměrován do FlowGuard Cloudu, který automaticky detekuje útoky, odráží je a čistí provoz.

V případě hybridní varianty nasazení služby FlowGuard je u chráněného subjektu umístěno hardwarové zařízení (tzv. CPE), které slouží k detekci útoků. FlowGuard lze integrovat s libovolným CPE zařízením, které umožňuje export informací o datových tocích. Mezi dodavatele ověřených zařízení patří významní výrobci, jako např. Flowmon, Radware, Arbor, CheckPoint nebo Cisco. V běžném režimu služba FlowGuard neustále vyhodnocuje datové toky tak, aby v případě zachycení varovných signálů byla připravena na odražení útoku.

Pokud CPE identifikuje útok, dochází k aktivaci obranného mechanismu, kdy je datový tok přesměrován do masivní infrastruktury tzv. scrubbing centra. Zde jsou infikovaná data očištěna od nebezpečného obsahu a do síťové infrastruktury chráněné on-line služby odchází jen legitimní datové toky. Díky tomu zůstává i v případě rozsáhlého útoku chráněná služba stále dostupná.

Je Váš web chráněný
proti DDoS útoku?

Zkonzultujte možnosti ochrany proti DDoS útokům s našimi specialisty. Navrhneme to nejvhodnější řešení, které vám přinese mnohem víc.

Je Váš web chráněný
proti DDoS útoku?

Zkonzultujte možnosti ochrany proti DDoS útokům s našimi specialisty. Navrhneme to nejvhodnější řešení, které vám přinese mnohem víc.

system_white