Kontaktujte obchodní oddělení: +420 226 801 710
  • Česky
  • Angličtina

FlowGuard Website Protection

Ochrana www služeb

FlowGuard Infrastructure Protection

Ochrana síťové infrastruktury

FlowGuard v číslech!

Každý den FlowGuard chrání proti DDoS útokům mezinárodní banky, vládní instituce i přední e-shopy.
Každý den zajišťuje dostupnost služeb našich klientů.

0

Úspěšně odražených útoků - za 24 hodin.

0

GB škodlivých dat, které naši zákazníci nemuseli přenést - za posledních 30 dní.

Co jsou to DDoS útoky?

Útoky typu Distributed Denial of Service (DDoS) představují jedny z nejčastějších kyberteroristických útoků na on-line služby a konektivitu, jako takovou. Vzhledem ke škodám, které způsobují, je lze přirovnat ke zbraním hromadného ničení. Kromě přímých finančních ztrát způsobují i ztrátu reputace a zvyšují riziko odchodu zákazníků ke konkurenci.

PŘEČTĚTE SI VÍCE  →

ddos_attack
system_black

Kdo je nejčastějším cílem DDoS útoků?

Cílem DDoS útoků jsou on-line systémy napříč celým spektrem – od neziskových organizací, přes komerční subjekty, až po vládní instituce. Často se jedná o náhodné útoky bez konkrétního cíle, jejichž záměrem je vyřadit z provozu co nejvíce on-line služeb, ale výjimkou nejsou ani cílené útoky.

PŘEČTĚTE SI VÍCE  →

Kdo je nejčastějším cílem DDoS útoků?

Cílem DDoS útoků jsou on-line systémy napříč celým spektrem – od neziskových organizací, přes komerční subjekty, až po vládní instituce. Často se jedná o náhodné útoky bez konkrétního cíle, jejichž záměrem je vyřadit z provozu co nejvíce on-line služeb, ale výjimkou nejsou ani cílené útoky.

PŘEČTĚTE SI VÍCE  →

system_black

Proti DDoS útokům se lze efektivně bránit

Služba FlowGuard představuje technologicky vyspělé řešení, které poskytuje komplexní ochranu před DDoS útoky. Nasazení služby FlowGuard je vhodné tam, kde by přerušení dostupnosti kritických on-line služeb DDoS útokem způsobilo vysoké finanční ztráty, nebo ohrozilo provoz strategicky významného subjektu.

PŘEČTĚTE SI VÍCE  →

safe_center
infrastructure

Proti útoku vás ochrání robustní infrastruktura

Bezpečnostní systém služby FlowGuard je založen na síti vzájemně nezávislých bezpečnostních center. Tato centra vzhledem ke své distribuované architektuře zajišťují nejen vyšší odolnost vůči útokům na chráněné cíle, ale také ochranu služby FlowGuard před zahlcením.

PŘEČTĚTE SI VÍCE  →

Proti útoku vás ochrání robustní infrastruktura

Bezpečnostní systém služby FlowGuard je založen na síti vzájemně nezávislých bezpečnostních center. Tato centra vzhledem ke své distribuované architektuře zajišťují nejen vyšší odolnost vůči útokům na chráněné cíle, ale také ochranu služby FlowGuard před zahlcením.

PŘEČTĚTE SI VÍCE  →

infrastructure

V čem je FlowGuard unikátní

FlowGuard není řízený pouze z jednoho místa. Naše nezávislá bezpečnostní centra spolu komunikují a dokáží se sama rozhodovat.

Máme decentralizovaný systém

Služba FlowGuard využívá distribuovanou architekturu spočívající v síti navzájem nezávislých scrubbing center, která jsou schopna neutralizovat i velmi masivní útoky.

Nabízíme komplexní hybridní ochranu

Do vaší sítě umístíme hardwarové zařízení – tzv. CPE, které automaticky vyhodnocuje datový provoz. V případě, že toto zařízení detekuje útok, přesměruje váš datový provoz do služby FlowGuard Cloud. Hybridní řešení nabízí tu nejlepší možnou ochranu před DDoS útoky s tím, že se zároveň jedná o ekonomicky výhodnou službu.

Udržíme vaši službu je stále dostupnou

Při útoku neblokujeme IP adresy, které často mohou být podvržené. Jsme schopni identifikovat nebezpečná data a účinným způsobem je neutralizovat. Legitimní uživatelé tak mají stále přístup k vašim on-line službám.

Chráníme proti všem typům DDoS útoků

Jsme schopni ochránit vaše on-line služby proti všem typům útoků, a to na vrstvách 3 a 4 (tj. SYN, UDP, NTP...), na vrstvě 7 (tj. HTTP, GET, POST...), ale i před útoky z různých IoT zařízení. Máme nástroje, které nám pomohou odhalit i zcela nové typy útoků.

Využíváme samoučící se mechanizmus

Využití samoučícího se mechanismu umožňuje efektivně vyhodnocovat datový provoz ve vaší síti. V případě zjištění anomálií oproti běžnému provozu je okamžitě aktivována plná ochrana. Díky tomuto mechanismu je možná ochrana i před zcela novými či modifikovanými typy útoků.

Poskytujeme automatickou ochranu

Vaše on-line služby jsou chráněny nepřetržitě, a to pomocí zcela automatické ochrany. O případném útoku vás bezprostředně informují pracovníci centrálního pracoviště monitoringu služby FlowGuard, přičemž jeho průběh a odražení můžete sledovat v rámci svého uživatelského účtu na našem klientském portálu.

Kromě ochrany proti DDoS útokům nabízí služba FlowGuard i ochranu proti některým dalším hrozbám. S využitím doplňkového modulu DLP (Data Leak Prevention), který pseudonymizuje osobní údaje odcházející z internetových serverů a pomáhá tak naplňovat požadavky evropské směrnice GDPR, přičemž zajišťuje také informování oprávněných osob na potenciální bezpečnostní incidenty.

Je Váš web chráněný
proti DDoS útoku?

Zkonzultujte možnosti ochrany proti DDoS útokům s našimi specialisty. Navrhneme to nejvhodnější řešení, které vám přinese mnohem víc.

Je Váš web chráněný
proti DDoS útoku?

Zkonzultujte možnosti ochrany proti DDoS útokům s našimi specialisty. Navrhneme to nejvhodnější řešení, které vám přinese mnohem víc.

system_white