Kontaktujte obchodní oddělení: +420 226 801 710
  • Česky
  • Angličtina

Co jsou to DDoS útoky a jakou
hrozbu představují?

Provozovatelé informačních systémů zpravidla věnují maximální pozornost zabezpečení perimetrické obrany spočívající v zabránění přístupu neoprávněných osob k síťové infrastruktuře, a to s primárním cílem zabránit úniku citlivých dat. Často však podceňují hrozbu, díky které mohou útočníci paralyzovat provoz prakticky libovolné internetové služby.

Cílem útoku typu Distributed Denial of Service (DDoS), je vyřazení vybraných on-line služeb z provozu, a to jejich zahlcením nelegitimními požadavky. K tomu útočníci využívají velké množství v rámci internetu rozptýlených počítačů, nebo „chytrých“ zařízení připojených k internetu. Všechna tato zařízení byla v minulosti napadena a ovládnuta škodlivým kódem, který útočníkům umožnil plně převzít kontrolu nad jejich činností.

Nejčastějším typem DDoS útoků jsou tzv. volumetrické útoky. Při útocích tohoto typu dochází k přetížení serverů, nebo k zahlcení přístupových linek či síťových zařízení (jako jsou např. routery a firewally) falešným datovým provozem.

V poslední době jsou však na vzestupu i útoky probíhající na aplikační vrstvě. V případě aplikačního útoku se nejedná o významné zvýšení objemu přenášených dat, ale o zvýšení příchozích požadavků na službu. Útočník si v tomto případě bere na mušku některou ze známých zranitelností cílového prostředí, jejíž zneužití vede k přetížení nebo pádu aplikačního serveru. V obou případech je záměrem útočníka znepřístupnit on-line služby legitimním uživatelům.

Je Váš web chráněný
proti DDoS útoku?

Zkonzultujte možnosti ochrany proti DDoS útokům s našimi specialisty. Navrhneme to nejvhodnější řešení, které vám přinese mnohem víc.

Je Váš web chráněný
proti DDoS útoku?

Zkonzultujte možnosti ochrany proti DDoS útokům s našimi specialisty. Navrhneme to nejvhodnější řešení, které vám přinese mnohem víc.

system_white